HİBE-DESTEK

HİBE-DESTEK

HİBE-DESTEK

Destek Veren Kurumlar

İster yeni bir yatırım, isterse mevcut işinize ilave yapılacak yatırımlar olsun,farklı kurumlarca hibe ve teşvik sunulmaktadır. Yapılacak yatırımın mahiyetine göre şartlar ve imkanlar değişiklik göstermektedir.

Yatırımınıza destek verebilecek başlıca kurumlar şunlardır;

  • KOSGEB– Makine, ekipman, iş gücü, testler, belgelendirme,ar-ge giderleri, marka ve patent v.b.
  • Tübitak– Arge faaliyetleri için; makine, ekipman, iş gücü, testler, belgelendirme,marka ve patent v.b.
  • Ekonomi Bakanlığı  – Çeşitli vergisel destekler
  • IPARD– Tarım bakanlığınca ilgili iller için çeşitli destekler.
  • TKDK – Tarım bakanlığınca ilgili iller için çeşitlidestekler.
  • İhracatçı Birlikleri– İhracat yapan işletmeler için; fuar, yurt dışı gezi, pazara giriş için gerekli belgelendirmeler için destekler.
  • Kalkınma Ajansları– Çeşitli kalkınma ajansları vasıtası ile, ajansın bağlı bulunduğu iller için destekler dönemsel olarak verilmektedir.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı– İlgili yatırımlar için çöeşitli desteklemeler mevcuttur.
  • İşkur– Çeşitli personeller için maaş ve sgk prim desteği.

Destek Türleri

 

Makine Desteği

Alacağınız makine ve ekipmanlar için çeşitli hibe ve faizsiz kredi destekleri ile vergisel destekler mevcuttur.

 

Personel Desteği

İşe yeni alacağınız personellere belli bir süre boyunca maaş ve sgk primi desteği

 

Faizsiz Kredi

Çeşitli teminatlar karşılığında, faizsiz kredi ve uygun geri ödeme planları.

 

Yurt Dışı Destekleri

Yurt dışına açılırken, kira yardımı, tanıtım desteği, belgelendirme maliyetleri için hibe destekler, gümrük vergisi desteği bir çok destek mevcuttur.

 

Ar-ge Destekleri

Ar-Ge harcamalarınız için makine, ekipman, laboratuvar cihazı, personel maaşı, test ve deney ücretleri, hammadde ücretleri, kira desteği gibi bir çok destek mevcuttur.

 

Belgelendirme destekleri

Şirketiniz ve ürünleriniz için yapacağınız belgelendirmeler, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 16949 ve benzerleri için, BRC, Ohsas 18001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgeleri ve bazı test ve deney ücretleri için destekler mevcuttur.

 

Enter your keyword