BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2017

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2017

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2017

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Standardı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması ve GDPR ve KVKK gibi yasal mevzuatlara uyumluluğun sağlanması için çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır.

Çalışan ve müşteri bilgileri, marka imajı, finansal veriler ve diğer mahrem bilgiler gibi en hayati varlıklarınızı siber suç, kişisel veri ihlalleri, fiziksel tehditler, kötüye kullanım, hırsızlık ve diğer saldırılar dahil olmak üzere potansiyel güvenlik tehditlerine karşı korumak ve sürdürülebilir tedbirler almak için süreç tabanlı bir yaklaşım sunar.

ISO 27001 standardı ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri standartlarıyla uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır ve herhangi bir teknoloji ya da BT platformundan bağımsız olarak iş süreçlerinin bilgi güvenliği çerçevesinde yürütülmesi yaklaşımına dayanır.

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve bu şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.

Sonuç olarak;

 • Doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sağlar.
 • Fazladan iş yükü ve gereksiz zaman kaybının önüne geçer.
 • Riskleri minimize eder.
 • İş sürekliliği sağlar.
 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunmasını sağlar.
 • Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır.
 • Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.
 • Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
 • Bilgi varlıklarına erişim korunur.
 • Kurumsal saygınlık korunur.
 • Rekabet avantajı sağlar.

Enter your keyword