KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), dünyanın önde gelen kalite yönetim standardı olarak uluslararası kabul görmüştür ve dünya genelinde 170’den fazla ülkede bir milyondan fazla kuruluş tarafından uygulanmaktadır. ISO 9001 uygulanması, tüm potansiyeli ile kuruşunuz için paha biçilemez bir varlık haline dönüşecektir. Standardın amacı, şirketlere, müşteri hizmetleri ve teslimat imkanları konusunda mükemmelliğe ulaşmayı sağlarken aynı […]

Read More
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2015

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2015

ISO 14001; üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Kuruluşlarda üretim ve diğer faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin tüm dünyayı etkilediği ve dünyanın doğal kaynaklarının sınırsız olmadığı, genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Artık dünya pazarlarında yer […]

Read More
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001:2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001:2018

ISO 45001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir. Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.   Sonuç olarak; ISO […]

Read More
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000:2015 / HACCP

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 22000:2015 / HACCP

ISO 22000; gıda tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, bunların kontrolü için önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizi, uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir. Günümüzde gıda güvenliği, bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği […]

Read More
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2017

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2017

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Standardı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması ve GDPR ve KVKK gibi yasal mevzuatlara uyumluluğun sağlanması için çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Çalışan ve müşteri bilgileri, marka imajı, finansal veriler ve diğer mahrem bilgiler gibi en hayati varlıklarınızı siber suç, kişisel […]

Read More
TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 13485:2016

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 13485:2016

ISO 9001 proses yaklaşımı modelini esas alan bu standart, tıbbi cihaz ve ilgili servisleri sağlamak, tutarlı bir biçimde tıbbi cihazlara uygulanabilir olan müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayabilme kabiliyetini kanıtlamak isteyen kuruluşların uymaları gereken, ISO 9001’den daha kapsamlı ve özel kalite sistem şartlarını kapsar. Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin […]

Read More
ISO 22716 – GMP İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi

ISO 22716 – GMP İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi

SO 22716, kozmetik alanındaki iyi üretim uygulamaları için uluslararası bir standarttır. Standardın ilkeleri, Uluslararası Kozmetik Yönetmeliği, Gıda ve İlaç İdaresi ve Avrupa Standardizasyon Komitesi gibi birçok küresel düzenleyici kurum tarafından onaylanıp kabul edilmiştir.     ISO 22716 Standardının Kuruluşunuz Açısından Faydaları Tehlikeleri ve riskleri kontrol eder Tedarik zincirinde daha işlevsel yönetim imkanı sunar Tedarik zinciri […]

Read More
ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde iş dünyasının en önemli kaynağı olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen […]

Read More
ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır. Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve […]

Read More

FD Belgelendirme Ve Danışmanlık

FD BELGELENDİRME & DANIŞMANLIK olarak mesleki deneyimleri ve konularında uzmanlaşmış kadromuz ile belge sahibi olmak isteyen kuruluşlara profesyonel Kalite Yönetim Sistemleri, Devlet Teşvik ve Yatırımları, TSE, CE Belge süreçleri, Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti sunmaktayız.

Enter your keyword